Titularitat En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), DIDACTICSTUDIO SL informa que és titular del lloc web www.clicat.eu. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, DIDACTICSTUDIO SL informa de les següents dades:


El titular d'aquest lloc web és DIDACTICSTUDIO SL, amb CIF B87908372 i domicili social en CARRER PRÍNCEP DE VERGARA, 109, 2a 28002, MADRID, inscrita al Registre Mercantil, en el tom Tom 36398, Foli 21, Inscripció 1a, Full M-653914. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: contact@didacticstudio.com.


Usuari i règim de responsabilitats La navegació, accés i ús pel lloc web de DIDACTICSTUDIO SL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de DIDACTICSTUDIO SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de DIDACTICSTUDIO SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per DIDACTICSTUDIO SL per l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per DIDACTICSTUDIO SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.


Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat DIDACTICSTUDIO SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
DIDACTICSTUDIO SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. en conseqüència, DIDACTICSTUDIO SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.


Modificacions DIDACTICSTUDIO SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.


Serveis de contractació per internet Certs continguts del web de DIDACTICSTUDIO SL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l'efecte per DIDACTICSTUDIO SL.


Protecció de dades De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de DIDACTICSTUDIO SL amb CIF B87908372 i domicili social situat en CARRER PRÍNCEP DE VERGARA, 109, 2a 28002, MADRID, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, DIDACTICSTUDIO SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment i / o la relació contractual que mantenim amb vostè. DIDACTICSTUDIO SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que DIDACTICSTUDIO SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per el tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic contact@didacticstudio.com. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.


Certificat SSL (Secure Sockets Layer) El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre DIDACTICSTUDIO SL i l'usuari. DIDACTICSTUDIO SL disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.
En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.


Propietat intel·lectual i industrial DIDACTICSTUDIO SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de DIDACTICSTUDIO SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de DIDACTICSTUDIO SL.
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de DIDACTICSTUDIO SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari s'haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de DIDACTICSTUDIO SL.


Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció DIDACTICSTUDIO SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o pel incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. DIDACTICSTUDIO SL té el seu domicili a MADRID, Espanya.