TITULARITAT La pàgina web www.clicat.eu  és propietat de DIDACTICSTUDIO S.L. empresa amb CIF B87908372 i direcció fiscal C/ Príncipe de Vergara 109 2ª, 28002, Madrid.


USUARIS L’accés i ús de la pàgina web www.clicat.eu implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions generals d’ús, quedant expressament prohibida la utilització de la pàgina web amb finalitats il·legals o diferents de les autoritzades en les condicions d’ús.
DIDACTICSTUDIO S.L. es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del web, els vincles o la informació obtinguda mitjançant aquest web sense necessitat d’avisar prèviament.


RÈGIM JURÍDIC Les condicions generals explicitades en aquesta pàgina web s’aplicaran als contractes que se celebrin i que tinguin per objecte els serveis que s’hi ofereixen. Aquests estan subjectes en tot cas al que disposa la legislació que reguli les condicions generals de contractació, la publicitat i l’ordenació de l’activitat comercial, els drets dels consumidors i usuaris i la societat de la informació i comerç electrònic, tot això sense perjudici de l’aplicació preferent de les condicions particulars que puguin regir l’oferta i la prestació de determinats serveis i activitats.


CONTINGUT L’usuari queda expressament advertit que la informació continguda en la pàgina web pot contenir errors tipogràfics, imprecisions i inexactituds, per les quals en cap cas DIDACTICSTUDIO S.L. serà responsable dels perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de la informació a la que s’accedeixi mitjançant la pàgina web, de virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions del servei o transmissió o errors en línia.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL El present lloc web, per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, com també dels elements que conté (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de matèries utilitzades, programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i ús, etc.). Aquest web té tots els drets reservats, és responsable, i està protegit per la normativa nacional i internacional sobre la propietat intel•lectual i industrial.
L’accés per part de l’usuari al lloc web no li atorga cap dret de propietat sobre els continguts esmentats. L’ús de denominacions de tercers es troba autoritzat expressament per tercers. DIDACTICSTUDIO S.L. no es responsabilitzarà de les controvèrsies que es puguin generar, tot i que en cas d’haver-n’hi retirarà immediatament el contingut indicat tan aviat com en tingui constància.
Mitjançant l’enviament del corresponent formulari web, l’usuari consent expressament que DIDACTICSTUDIO S.L. com a responsable del fitxer pugui remetre-li per qualsevol mitjà, incloent mitjans electrònics. Si veu o detecta en el lloc web continguts que puguin vulnerar la propietat intel·lectual i industrial, demanem que ens ho faci saber tan aviat com sigui possible contactant a través del correu electrònic contacte@clicat.eu.


ENLLAÇOS A ALTRES CONTINGUTS O DIRECTORIS DIDACTICSTUDIO S.L. no serà responsable de la informació dirigida als destinataris dels seus serveis mitjançant els enllaços a altres continguts, o als enllaços que incloguin directoris o instruments de cerca de continguts aliens a la finalitat i al contingut propi de la pàgina web www.clicat.eu i que vinguin referits a activitats i informacions il·lícites o perjudicials per als béns o drets de tercers, susceptibles de ser indemnitzats.


MODIFICACIONS DIDACTICSTUDIO S.L. es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que cregui oportunes en el seu portal, i tant pot canviar, suprimir o afegir continguts i serveis que es presenten al lloc web, com la forma en què apareixen presentats i localitzats en el seu portal.


DRET D’EXCLUSIÓ El present lloc web es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o serveis oferts sense avís previ, a instàncies pròpies o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d’ús.


GENERALITATS Aquest web perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització inadequada del portal, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.


MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ Aquest lloc web podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, que seran publicades degudament. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades i/o substituïdes per altres de noves.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o les activitats que es desenvolupin, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, que són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús dels jutjats i tribunals.