Protecció de dades De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de DIDACTICSTUDIO SL amb CIF B87908372 i domicili social situat en CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA, 109, 2ª 28002, MADRID, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, DIDACTICSTUDIO SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Si no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats mencionades.

DIDACTICSTUDIO SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que DIDACTICSTUDIO SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic CONTACT@DIDACTICSTUDIO.COM.

A la vegada, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de DIDACTICSTUDIO SL, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

Podrá dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l'enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de DIDACTICSTUDIO SL.


Legislació i jurisdicció aplicable Així mateix, DIDACTICSTUDIO SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. DIDACTICSTUDIO SL té el seu domicili a MADRID, Espanya.