PROCÉS I MÈTODES DE PAGAMENT L’usuari particular podrà registrar-se o comprar un determinat producte omplint el formulari corresponent al web i escollint una de les formes de pagament.
Els pagaments podran realitzar-se a través del TPV virtual utilitzant targetes VISA i MASTERCARD, o a través d’un ingrés/transferència bancària al número que proporcionarem un cop sol·licitat aquest mètode a través del correu contacte@clicat.eu amb el tema “PAGAMENT VIA TRANSFERÈNCIA” indicant el producte que es vol comprar.


POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ L’usuari té dret a la devolució de l’import en el cas que es produeixi un error en les transaccions de compra d’algun producte. En aquest cas l’usuari s’ha de posar en contacte a través del correu contacte@clicat.eu i informar del cas. En aquest correu s’han d’especificar totes les dades de la compra.


POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ En qualsevol moment, l’usuari podrà posar fi al servei enviant un correu electrònic a contacte@clicat.eu indicant a l’assumpte “Cancel·lació de Compte”. Clica’t no retornarà la quota corresponent al servei, ni cap part proporcional de la mateixa, en ser l’usuari qui posa fi a la relació contractual. Clica’t cancel·larà el Servei sense que l’usuari hagi d’abonar cap import addicional per realitzar la cancel·lació.