Clàusula usuaris De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de DIDACTICSTUDIO SL amb CIFB87908372 i domicili social situat en CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA, 109, 2ª 28002, MADRID, amb la finalitat d'impartir la formació en la qual vostè s'ha matriculat. En compliment amb la normativa vigent, DIDACTICSTUDIO SL informa que les dades seran conservades durant el termini legalment establert.

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

El fet de no facilitar les dades esmentades anteriorment implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis.

Des de DIDACTICSTUDIO SL us informem que els tractaments són requerits per al correcte desenvolupament de la relació contractual entre vostè i DIDACTICSTUDIO SL.

DIDACTICSTUDIO SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que DIDACTICSTUDIO SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic CONTACT@DIDACTICSTUDIO.COM.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Clàusula formularis web De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de DIDACTICSTUDIO SL amb CIFB87908372 i domicili social situat en CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA, 109, 2ª 28002, MADRID, amb la finalitat d'impartir la formació en la qual vostè s'ha matriculat. En compliment amb la normativa vigent, DIDACTICSTUDIO SL informa que les dades seran conservades durant el termini legalment establert.

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment.

DIDACTICSTUDIO SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que DIDACTICSTUDIO SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per el tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic contacte@didacticstudio.com.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.